Évtizedekkel ezelőtt még a „nem ortodox” terápiák közé tartozó terápiás módszerek, mint az akupunktura,

a biofeedback, vagy hipnoterápia nem került be a nyugati orvoslásba.
Más eljárások, mint a gyógynövények vagy táplálék kiegészitők használata, a masszázs vagy a homeopátia mindenki számára hozzáférhető.
Tény, hogy a spiritualitás, kulturális hagyományok, a tradicionális orvoslás eredményeinek figyelembevétele
ma sokkal elfogadottabb a hivatalos orvostudomány művelői körében is, mint néhány évtizeddel korábban.

A komlementer terápia kifejezés olyan egészségügyi módszereket, terápiákat,
vagy produktumokat foglal magába, amelyek kívűl esnek a konvencionális nyugati orvoslás körén,
de az egészség megörzésére, fenntartására és visszaszerzésére irányulnak.
Ezek a gyógymódok kiegészithetik a hagyományos nyugati orvoslást.
Innen ered a komplementer terápia kifejezés.

A komplementer terápiák a szervezet öngyógyitó képességét aktiválja,
holisztikusan szemléli az egyént, képes a szervezet megbomlott harmóniájának helyreállitására.

A WHO 2000-2005-s állásfoglalása programként ajánlja az integrativ orvoslás fogalmának bevezetését,
amelyben az orvos a beteg gyógyulása érdekében szabadon választ a hagyományos és a komplementer módszerek között.
Ezek közül nálunk is elterjedt az indiai erdetű Árjuvéda és a kinai tradicionális orvoslás,
akupunktura, amely ma már egyetemi oktatási studium.

A taoizmus szerint a vitalitás számtalan megnyilvánulása, öt elem egymásra ható játékából születik és múlik el.
Az 5 elem: a fa, tűz, a föld, fém és a víz.
Ahogy az öt elem egymásra hatása nyomán egyensúlyban van a világmindenség, az emberi szervezet, mely az
universum mikrokozmosza, ugyanígy ezeknek köszönhetően tartja egyensúlyban szellemi és testi harmóniáját.
Az akupunktura elmélete szerint a szervezet „vitális” energiája – a chi- úgynevezett meridiánokban,
csatornákban kering.

Ha ezek a csatornák eldugulnak, a chi keringése leáll, betegség keletkezik.
Ha a chi keringése helyreáll, a betegség megszünik.
A meridiánok ismert pontjainak ingerlése alkalmas a chi keringésének visszaállitására.
Az akupunktura elsősorban a krónikus fájdalom csillapitására alkalmas, de számos más betegség tüneteinek enyhítésére is.

A biológiailag aktiv pontok jellemzői és stimulációjuk hátterében álló folyamatok hatásmechanizmusait
az 1980-as évektől világszerte intenziv kutatómunka vizsgálta.
Vizsgálták a periféria és az autonom idegrendszer kapcsolatát a biostimuláció vonatkozásában.
Megállapitották, hogy a perifériásbiostimuláció folyamán mind a centrális, mind a lokális autonom idegrendszer aktiválódik.
A kutatások előterébe a fájdalomcsillapitás került.
Ma már ismert,hogy a biostimuláció során 15 klasszikus neurotrsnszmitter, valamint az endogén opiátok 3 nagy csoportja,
a béta endorphin, encephalin, dinorphin játszik fontos szerepet.
Ezt igazolja, hogy a folyamat naloxonnal blokkolható, amely ismert opiát antagonista.
Ha a hagyományos száraz tűszúrás elektromos ingerléssel egészül ki,
akkor elektroakupunkturáról beszélünk Pletysmográfiás vizsgálattal, hazai kutatók is igazolták,
hogy 300%-os átáramlás emelkedés történt a az elektromos biostimuláció során.

A MAGNEVIT-REFLEX készülék,bioelektromagnetikus akupunkturás készülék,
nagy előrelépés a hagyományos száraz tűszúrásos akupunkturás kezeléshez képest.

Dr.Szabó Sándor

Dr. Szabó Sándor a Magyar Gyógyszerész Kamara Örökös Tiszteletbeli Elnöke,